Algemene voorwaarden

Bij Sanzi Yacht Charter zijn de algemene voorwaarden huur en verhuur pleziervaartuigen van HISWA van toepassing.

Deze Algemene Voorwaarden Huur en Verhuur Pleziervaartuigen van HISWA Vereniging (Nederlandse Vereniging van Ondernemingen in de Bedrijfstak Waterrecreatie) zijn tot stand gekomen in november 1998 in overleg met de Consumentenbond en de ANWB in het kader van de Coördinatiegroep Zelfreguleringsoverleg van de Sociaal-Economische Raad.